Tilsynsdagen 2023

Velkommen til vår fagdag om tilsyn på Gardermoen 6. november! Her er foreløpig program.

Sist endret 22.05.2023

Tilsynsdagen 2023

Tid: 6. november
Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Slik kan du følge opp avvik etter tilsyn

Når kommunen har vært på tilsyn og oppdaget avvik, er det viktig å følge opp funnene, slik at avvikene kan lukkes. I dette foredraget får du høre hvordan Stavanger kommune følger opp avvikene de finner på tilsyn. Du vil også få tips til hvordan du kan håndtere avvik i egen kommune og eksempler på hvilke reaksjoner som kan passe. 

anna-g-s-berthelsen-200x250-sh.png

Anna Berthelsen er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen og har jobbet i Stavanger kommune i 11 år. De siste 8 årene har hun jobbet med tilsyn og ulovlighetsoppfølging. 

 

 

Ulovligheter i strandsonen og Tennisbane-saken 

Deler av strandsonen i Norge er bygd ut på bekostning av allmennhetens interesser. Mange kommuner har derfor satt i gang med oppfølging av ulovlige tiltak, spesielt langs sjøen. Og oppfølgingen nytter. I dette foredraget får du høre om ulovligheter i strandsonen og den såkalte Tennisbane-saken, der Høyesterett for første gang behandlet en sak om straff for overtredelse av plan- og bygningsloven § 32-9. 

Hans Tore Høviskeland SH 200x250.png

Hans Tore Høviskeland er førstestatsadvokat og enhetsleder ved Økokrims miljøkrimavdeling.

Han har arbeidet med bekjempelse av miljøkriminalitet i mange år og har prosedert en rekke saker om miljøkriminalitet for både tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. Høviskeland har også jobbet med saker om ulovlig bygging i strandsonen. 

 

 

Tilsyn på byggeplass – dette bør du se etter

Tilsyn som er utført i en tidlig fase i byggeprosessen kan være med på å forhindre byggfeil. Stig Torgersen, bygningssjef i Lier kommune, deler sine erfaringer med hvordan kommunen kan velge ut prosjekter, varsle tilsyn og gjennomføre tilsynet på byggeplassen. Du får høre mer om hva du bør se etter og hvilke områder kan det være hensiktsmessig å fokusere på. 

Stig Torgersen_SH 200x250.png

Stig Torgersen er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo med fordypning innen rettsområdene for plan- og bygg, forvaltning og entrepriser.

Han har jobbet i Asker kommune med spesialkompetanse på tilsyn- og ulovlighetsoppfølging og er i dag bygningssjef i Lier kommune. Torgersen bidrar ofte med råd og veiledning innen fagfeltet til alle landets kommuner og har ved flere anledninger blitt brukt som foredragsholder i regi av DiBK og NKF. Han er også utdannet tømrer med lang fartstid i byggenæringen.

 

Vil du delta?

Her melder du deg på Tilsynsdagen 2023.