Produkter til byggverk

Byggevarer, heis og løfteinnretninger som inngår i byggverk skal bidra til at byggtekniske krav er oppfylt. Derfor stilles det krav til at byggproduktenes egenskaper er dokumentert før produktet markedsføres, omsettes eller brukes i et byggverk.

Publisert 15. september 2016

Spørsmål og svar om byggevarer

  • Hva er en byggevare?

    En byggevare en vare som varig bygges inn i byggverk, og som påvirker byggverkets grunnleggende krav. Kjøkkeninnredninger, markiser, eller vanlig maling anses derfor ikke som en byggevare. Brannhemmende maling er derimot en byggevare. Fliser og lim for fliser anses også som en byggevare.

    For å vite om en vare anses som en byggevare, er det lurt å ta utgangspunkt i byggevareforordningens liste over produktgrupper.

  • Jeg ønsker å vite mer om relevante regler i andre EØS-land når det gjelder omsetning og bruk av byggevarer.

    En rekke europeiske land har opprettet et såkalt kontaktpunkt for byggevarer. Listen over kontaktpunkter finner du på nettsiden til Europakommisjonen nettsiden til Europakommisjonen.

Se flere spørsmål og svar

NIREG - register over installerte løfteinnretninger og ulykker.

Her registreres sikkerhetskontroller som er utført på permanente løfteinnretninger som vare- og personheis, løfteplattform, rulletrapp, rullende fortau og trappeheis, i tillegg til ulykker og hendelser med løfteinnretninger.

Mer om NIREG