Hva menes med produkter til byggverk?

Produkter til byggverk omfatter byggevarer, løfteinnretninger og varmtvannskjeler. Disse produktene reguleres i DOK-forskriften.

Sist endret 12.01.2016

Mange produkter bygges inn i byggverk, men ikke alle omfattes av DOK-forskriften.
DOK-forskriften regulerer omsetning og dokumentasjon av disse produktene:

Byggevarer

Alle produkter som varig bygges inn i byggverk er byggevarer, så lenge de påvirker byggverkets grunnleggende krav. Byggesett, byggmoduler og prefabrikkerte bygninger er byggevarer. For mer informasjon se byggevareinfo.no.

Omsetning og dokumentasjon av byggevarer er regulert i DOK-forskriften:

Heis og sikkerhetskomponenter

Omsetning og dokumentasjon av heis og sikkerhetskomponenter er regulert av DOK-forskriften § 16 bokstav a:

Løfteinnretninger som ikke omfattes av heisdirektivet

Løfteinnretning omfatter løfteplattform, rulletrapp, rullende fortau og trappeheis. Løfteinnretning som er en del av produksjonsprosess reguleres av Arbeidstilsynet.

Omsetning og dokumentasjon av løfteinnretning er regulert av DOK-forskriften § 16 bokstav b:

Varmtvannskjeler

Varmtvannskjeler omfatter kjeler som fyres med flytende eller gassformet brensel, og med effekt på 4 til 400 kW.

Produktet skal ha samsvarserklæring eller EU-typegodkjenning (utført av et teknisk kontrollorgan) som omfatter kjelens energieffektivitet.

Andre produkter som bygges inn i byggverk

Mange andre produkter brukes i byggverk, reguleres av andre regelverk enn DOK-forskriften. Dette kan f.eks være elektriske apparater (økodesigndirektivet, og lavspenningsdirektivet), brytere (lavspenningsdirektivet) og belysningssystemet (lavspenningsdirektivet).