Dokumentasjon til produkter til byggverk

Produktdokumentasjon skal følge alle produkter som brukes i byggverk.

Sist endret 12.01.2016

Produsenten kan bare utarbeide produktdokumentasjon på grunnlag av den tekniske dokumentasjonen og - om nødvendig - sertifikater og rapporter fra tekniske kontrollorganer. Nedenfor finner du en beskrivelse av hva som ligger i den tekniske dokumentasjonen, sertifikater og rapporter og produktdokumentasjon.

Teknisk dokumentasjon

Den tekniske dokumentasjonen består av blant annet innledende typeprøving, beregninger og beskrivelse av produkter til byggverk. Denne dokumentasjonen er rent teknisk og eies av produsenten. Den er ikke ment å sirkulere med produktet.

Sertifikater og rapporter fra tekniske kontrollorganer

Ofte må den tekniske dokumentasjon vurderes av et tredjepartsorgan, som vil utsten de sertifikater eller rapporter. Disse dokumentene er ikke ment til å sirkulere med produkter til byggverk, men er en viktig informasjonskilde for tilsysnmyndighet ved tilsyn. Har produsenten ikke få utført riktig tredjepartsvurdering, kan produktet verken omsettes eller brukes.

Produktdokumentasjonen

Med produktdokumentasjon menes det dokumentasjonen som påføres eller følger produkter til byggverk. Produktdokumentasjon fremstiller opplysninger om produktet, og gir derfor sluttbrukere alle nødvendige opplysninger. Brukere kan da vurdere om produktet er egnet for bruk i byggverk i henhold til byggteknisk forskrift (TEK).