Hvorfor dokumenteres byggevarenes egenskaper?

Du må vite hvilke ytelser en byggevare har.

Sist endret 18.10.2013

Byggevarer er ikke et sluttprodukt, de skal være en del av et byggverk. Derfor er det viktig å vite hvilke ytelser en byggevare har for å sikre at bygninger oppfyller de tekniske krav som byggteknisk forskrift fastsetter.

 Hvordan kan jeg vite om en vare er en byggevare?

Direktoratet gir deg to tips:

  • Er varen dekket av en harmonisert produktstandard, er det ingen tvil om at den er en byggevare.
  • Faller en vare under én av byggevareforodningens produktgruppe, er det stor sannsynlighet for at varen defineres som en byggevare.

 Ikke alt som bygges inn i bygninger er byggevarer i regelverkets rette forstand. Det er to kriterier som må være oppfylt for at en vare skal defineres som en byggevare:

  • Varen må bygges inn som en varig del av et byggverk. Dette er riktignok ikke et så absolutt krav: Vinduer og rør kan byttes ut, men er likevel klare eksempler på byggevarer.
  • Varen må i tillegg påvirke byggverkets grunnleggende krav: mekanisk motstandsevne og stabilitet, brannsikkerhet, hygiene, helse og miljø, sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk, vern mot støy, energiøkonomisering og varmeisolering, og bærekraftighet.