Å vise til CE-merking og ytelseserklæring på byggevaren

Hvor finner jeg CE-merking og ytelseserklæring?

Sist endret 29.10.2013

CE-merking påføres byggevaren. Dersom produsenten ikke klarer å få alle opplysningene for CE-merkingen på selve byggevaren eller emballasjen, skal CE-merkingen påføres et følgedokument. CE-merking og ytelseserklæring kan da utformes som ett samlet dokument, som følger med byggevaren.

  • Ytelseserklæring skal følge med byggevaren enten i papirform eller elektronisk; for eksempel som vedlegg til en e-post eller gjennom dokumentasjonsløsninger som NOBB eller productXchange.
  • Hvis produsenten påfører en QR-kode på byggevaren med en lenke til ytelseserklæringen, kan kjøper få opp ytelseserklæringen umiddelbart. Det betyr at ytelseserklæringen på sett og vis følger med byggevaren.
  • Produsenten kan også legge ut ytelseserklæringen på sine nettsider. Produsenten skal da gi informasjon om hvor ytelseserklæringen kan lastes ned. Informasjon vil vanligvis være angitt på CE-merkingen.