Ofte stilte spørsmål

Listen viser totalt 72 ofte stilte spørsmål på kategori ‘Alle kategorier’.
 • Tittel
 • Spørsmål
 • Kategori
 • Dato
  • Branngardiner
  • Spørsmål: Spørsmål: Bakgrunnen for min henvendelse er at det er brukt en svenskprodusert branngardin, med svenske typegodkjenningsbevis, i e... 
  • Kategori: Brannsloknings- og brannvarslingsprodukter 
  • Dato: 08.07.2015 
  • Brannvarslingsanlegg
  • Spørsmål: Spørsmål: Vet dere om det finnes preaksepterte brannvarslingsanlegg, eller om dere foretar noen vurdering av brannvarslingsanlegg? 
  • Kategori: Brannsloknings- og brannvarslingsprodukter 
  • Dato: 08.07.2015 
  • Brurekkverk
  • Spørsmål: Spørsmål: Har dere noen rutiner eller regler for CE-merking av varer i henhold til standard NS-EN 1317-5. Vi er nå inne i en p... 
  • Kategori: Veibyggingsprodukter 
  • Dato: 08.07.2015 
  • EN 16034
  • Spørsmål: Spørsmål: Jeg ser at En 16034 er publisert på nettsidene til Standard Norge. Jeg har hørt at den fortsatt ikke er sitert i den Of... 
  • Kategori: Vinduer, dører, porter, skodder og bygningsbeslag 
  • Dato: 08.07.2015 
  • Brannmaling
  • Spørsmål: Spørsmål: Angående brannmaling, ser jeg at det er kommet krav til produktdokumentasjon av brannmaling. Gjelder dette for brannmali... 
  • Kategori: Brannbeskyttende produkter 
  • Dato: 08.07.2015 
  • Branntettingsprodukter
  • Spørsmål: Spørsmål: Vi ønsker å selge branntettingsprodukter som er produsert i England. Det finnes ikke harmonisert standard for disse prod... 
  • Kategori: Brannbeskyttende produkter 
  • Dato: 08.07.2015 
  • Unntak CE-merking
  • Spørsmål: Spørsmål: Slik jeg forstår byggevareforordningen skal byggevarer CE merkes. Jeg har i den forbindelse noen spørsmål som det herske... 
  • Kategori: CE-merking 
  • Dato: 08.07.2015 
  • CE-merking av komposittstolpe for luftlinje
  • Spørsmål: Spørsmål: Jeg undersøker muligheten for å CE-merke en komposittstolpe for luftlinjer i nettvirksomhet. Det virker som at det ikke ... 
  • Kategori: CE-merking 
  • Dato: 08.07.2015 
  • Isoleringsprodukt fra Tyskland
  • Spørsmål: Spørsmål: Lupotherm og Stratflex er to tyske isoleringsprodukter som er både TUV godkjent og CE merket i Tyskalnd. Hva skal ti... 
  • Kategori: Isolasjonsprodukter. Sammensatte isolasjonssystemer 
  • Dato: 08.07.2015 
  • Blandebatteri kjøkken
  • Spørsmål: Spørsmål: Forskrift / standard gjeldende for kjøkkenarmatur? Har av rørlegger blitt fortalt at kjøkkenarmatur ligger under dette k... 
  • Kategori: Tapparmatur, byggevare 
  • Dato: 08.07.2015 
  • Brannglass
  • Spørsmål: Spørsmål: Jeg har forsøkt å finne frem i dokumentet "Forskrift om dokumentasjon av byggevarer" for å se om hva som stilles som kra... 
  • Kategori: Glass og glassprodukter 
  • Dato: 08.07.2015 
  • Oversettelse av ytelseserklæringer
  • Spørsmål: Spørsmål: Hva er korrekt fremgangsmåte når man skal få oversatt en DoP/ytelseserklæring fra en europeisk engelsk/tyskspråklig leve... 
  • Kategori: Ytelseserklæring 
  • Dato: 08.07.2015 
  • Bruk av ETA-er utstedt før 01.07.2013
  • Spørsmål: Spørsmål: Når det foreligger en gyldig ETA som er utstedt før 01.07.2013 (ikrafttredelse av byggevareforordningen i Europa), dvs. ... 
  • Kategori: Overgangen fra byggevaredirektivet til byggevareforordningen 
  • Dato: 19.02.2015 
  • CE-merking av fasader
  • Spørsmål: Spørsmål: Når det gjelder ce-merking og ytelseserklæring på sammensatte enheter, som f.eks fasade. Er det da hele enheten eller... 
  • Kategori: Fasadesystemer og kledninger 
  • Dato: 19.02.2015 
  • Dokumentasjon av vinduer
  • Spørsmål: Spørsmål: Jeg har restaurert gamle fredede vinduer og fått påmontert varevinduer. Vinduene dugger voldsomt mellom glassene og det ... 
  • Kategori: Vinduer, dører, porter, skodder og bygningsbeslag 
  • Dato: 12.02.2015 
  • Brannvinduer
  • Spørsmål: Spørsmål: Jeg lurte på om det trenges norsk produktsertifisering for importerte brannvinduer som er testet til EI 30/60/120klassen... 
  • Kategori: Vinduer, dører, porter, skodder og bygningsbeslag 
  • Dato: 12.02.2015 
  • Dokumentasjon av veggelementer
  • Spørsmål: Spørsmål: Vi vurderer å bruke både Isolaft og/eller 3-visjon sine ytterveggselementer for å kunne tilby energibesparende laftehytt... 
  • Kategori: Vinduer, dører, porter, skodder og bygningsbeslag 
  • Dato: 04.02.2015 
  • Stålskorsteiner
  • Spørsmål: Spørsmål: Er det krav til norsk godkjenning (Sintef) for stålskorstein som er CE- merket og godkjent i.h.t. EN 1856? 
  • Kategori: Skorsteiner, avtrekkskanaler og tilhørende produkter 
  • Dato: 03.02.2015 
  • Krav til tilslagsmaterialer
  • Spørsmål: Spørsmål: Hej, Kan i fortælle hvilke krav fint og groft tilslag til beton skal opfylde i Norge, produkterne er CE mærket iht. E... 
  • Kategori: Tilslags- og fyllmaterialer 
  • Dato: 15.01.2015 
  • Dokumentasjon av branntettingsprodukter
  • Spørsmål: Spørsmål: Vi ønsker å selge branntettingsprodukter som er produsert i Tyskland. Disse produktene har både CE-merking, ETA-approval... 
  • Kategori: Brannbeskyttende produkter 
  • Dato: 09.01.2015 
  • Klammer til rør i rør systemer
  • Spørsmål: Spørsmål: Kan det kreves Teknisk Godkjenning fra Sintef på rørklammer til varerør i et rør i rør system, og kreves det dokumentasj... 
  • Kategori: Rør, SINTEF-godkjenning og CE-merking 
  • Dato: 09.01.2015 
  • Lasbærende komponenter
  • Spørsmål: Spørsmål: Er trapper i bygg beregnet som lastbærende komponenter på linje med bjelker og søyler? Det gjelder krav til designa... 
  • Kategori: CE-merking 
  • Dato: 11.11.2014 
  • Infrared heating
  • Spørsmål: Spørsmål: I have a product IR heating system and I woud like to sell it in Norway. I was asking in Sintef to approve it, because t... 
  • Kategori: Brannsloknings- og brannvarslingsprodukter 
  • Dato: 23.10.2014 
  • Produkter til elektro som bygges inn
  • Spørsmål: Spørsmål: Kommer elektroartikler som f.eks veggbokser, takbokser, rør som det trekkes kabel i og kabler innenfor dette? 
  • Kategori: Rør, beholdere og produkter uten kontakt med drikkevann 
  • Dato: 23.10.2014 
  • Levering av traverskran fra Norge til Danmark
  • Spørsmål: Spørsmål: KAMI fra DK skal levere en udreven traverskran inkl. løbekat der skal opsættes i en eksisterende bygning i Norge. KAMI s... 
  • Kategori: CE-merking 
  • Dato: 22.10.2014 
  • Ytelseserklæring
  • Spørsmål: Spørsmål: Vi har fått spørsmål om det er krav til ytelseserklæringer for elektriske produkter som bygges inn.  
  • Kategori: Sterk- og svakstrømskabler 
  • Dato: 29.09.2014 
  • Treelementer
  • Spørsmål: Spørsmål: Hvilke krav stilles til godkjenning av veggelementer i tre? Produsenten hører til i Danmark og leverer allerede trehusel... 
  • Kategori: Trebaserte konstruksjonsprodukter og elementer 
  • Dato: 29.09.2014 
  • Egenskapsdokumentasjon av produkter i byggverk
  • Spørsmål: Spørsmål: Er det tilstrekkelig at UTF entreprenører har en egen mappe hvor alle egenskapsdokumenter for materialbruk i byggene/anl... 
  • Kategori: Armerings- og spennstålprodukter til betongprodukter 
  • Dato: 29.09.2014 
  • Ytterveggelementer
  • Spørsmål: Spørsmål: Undertegnede byggmester samarbeider med et rumensk firma om å produsere takstoler og diffusjonsåpne ytterveggselementer ... 
  • Kategori: Trebaserte konstruksjonsprodukter og elementer 
  • Dato: 29.09.2014 
  • Sertifisering
  • Spørsmål: Spørsmål: Vi har planer om import av modulvegger til nybygg. Trenger produsent og/eller importør av modulvegger noen form for sert... 
  • Kategori: Sammensatte byggesystemer, prefabrikkerte bygningselementer og -moduler 
  • Dato: 29.09.2014 
  • Ytelseserklæring
  • Spørsmål: Spørsmål: Skal det følge ytelseserklæring med sluk? Jeg finner ikke at sluk har harmonisert standard. 
  • Kategori: Ytelseserklæring og standard for sluk 
  • Dato: 29.09.2014 
  • CE mærkning, ydeevnedeklaration og brugsanvisning
  • Spørsmål: Spørsmål: Vi er en dansk virksomhed, som laver stålcarporte, terrasseoverdækninger og altaner. Vore produkter afsættes efterhånden... 
  • Kategori: Metallbaserte konstruksjonsprodukter 
  • Dato: 29.09.2014 
  • Dokumentasjon av byggmoduler
  • Spørsmål: Spørsmål: Vi har deltatt i et anbudskonkurranse fra en norsk kommune for oppføring av en barnehage med bruk av byggmoduler. K... 
  • Kategori: Sammensatte byggesystemer, prefabrikkerte bygningselementer og -moduler 
  • Dato: 19.09.2014 
  • Dugg og is på vinduer
  • Spørsmål: Spørsmål: Ønsker vurdering/informasjon fra dem ang. store problemer med dugg og is på vinduer i stua. Leiligheten er ny og kjøpt n... 
  • Kategori: Vinduer, dører, porter, skodder og bygningsbeslag 
  • Dato: 08.08.2014 
  • Branndører
  • Spørsmål: Spørsmål: Vi har ifm med en rehabiliteringsjobb mottatt sertifisering for branndører fra Inspecta Latvia. Er dette godkjent s... 
  • Kategori: Vinduer, dører, porter, skodder og bygningsbeslag 
  • Dato: 08.08.2014 
  • Branndører
  • Spørsmål: Spørsmål: Finnes det en harmonisert produktstandard for branndører? 
  • Kategori: Vinduer, dører, porter, skodder og bygningsbeslag 
  • Dato: 08.08.2014 
  • Asfalt
  • Spørsmål: Spørsmål: Fra deres nettside:
 1. juli 2013 blir CE-merking obligatorisk for byggevarer der det finnes harmoniserte produktstandar... 
  • Kategori: Veibyggingsprodukter 
  • Dato: 08.08.2014 
  • Veggelementer
  • Spørsmål: Spørsmål: Finnes det noe eget skjema for godkjenning av elementer? Vi ønsker å importere vegg- og gulvelementer fra en husfabrikk ... 
  • Kategori: Innvendige og utvendige vegg- og himlingssystemer 
  • Dato: 08.08.2014 
  • Utenlandsk ferdighus
  • Spørsmål: Spørsmål: Eg vurderer å sette opp et hus i norge, eg har allerede satt opp et feriehus i Polen.
 Dette huset ble en suksess i krak... 
  • Kategori: Sammensatte byggesystemer, prefabrikkerte bygningselementer og -moduler 
  • Dato: 08.08.2014 
  • Dokumentasjon av byggmoduler
  • Spørsmål: Spørsmål: Jeg har lest om byggmoduler på Byggsøk sine hjemmesider. Jeg driver et lite firma - ENA Marketing - som tenker å importe... 
  • Kategori: Sammensatte byggesystemer, prefabrikkerte bygningselementer og -moduler 
  • Dato: 08.08.2014 
  • Import av betongelementer
  • Spørsmål: Spørsmål: Betongelementer dekket av NS 206-1 som skal importeres i Norge må oppfylle nasjonale tillegg i NS 206-1. Må dokumentasjo... 
  • Kategori: Prefabrikkerte betong- og lettbetongprodukter 
  • Dato: 08.08.2014 
  • Insulated Concrete Form (ICF)
  • Spørsmål: Spørsmål: Vi vurderer å bruke ICF (Insulated Concrete Form) som byggematerial fordi det er miljøvennlig og lurer på om dere har in... 
  • Kategori: Mur- og murverksprodukter 
  • Dato: 08.08.2014 
  • Komposittnetting
  • Spørsmål: Spørsmål: Hva slags dokumentasjon trengs for komposittnetting? 
  • Kategori: Metallbaserte konstruksjonsprodukter 
  • Dato: 08.08.2014 
  • Termisk isolering for tak
  • Spørsmål: Spørsmål: Hei. Jeg ønsker å importere termisk isolering for vegg og tak fra skumisolert polyeturan med en ny teknologi. Teknologi... 
  • Kategori: Isolasjonsprodukter. Sammensatte isolasjonssystemer 
  • Dato: 08.08.2014 
  • Byggevarer i kontakt med drikkevann
  • Spørsmål: Spørsmål: Hva trengs for dokumentasjon av byggevarer i kontakt med drikkevann? 
  • Kategori: Byggevarer i kontakt med drikkevann 
  • Dato: 08.08.2014 
  • Vacuumisolasjonspanel
  • Spørsmål: Spørsmål: Vi ønsker å levere vakuumisolasjonspanel fra tyske Va-Q-tec. Deres panel innehar DIBT (Deutsches Institut für Bautechnik... 
  • Kategori: Isolasjonsprodukter. Sammensatte isolasjonssystemer 
  • Dato: 08.08.2014 
  • Sandstein
  • Spørsmål: Spørsmål: Vi er et selskap som i nisjeprodukter for anleggsbransjen, og vi er interessert i å levere det norske markedet med våre ... 
  • Kategori: Gulvprodukter 
  • Dato: 08.08.2014 
  • Brannmaling
  • Spørsmål: Spørsmål: Hva slags dokumentasjon trenges det for brannmaling? 
  • Kategori: Brannbeskyttende produkter 
  • Dato: 08.08.2014 
  • Brannmaling for stål
  • Spørsmål: Spørsmål: Vi selger brannmaling for stål som mister sin Sintef godkjenning i februar 2014. Produsenten av malingen vil i løpet av ... 
  • Kategori: Brannbeskyttende produkter 
  • Dato: 08.08.2014 
  • Dokumentasjon av byggmoduler - egen produksjon
  • Spørsmål: Spørsmål: En dansk bedrift skal være underentreprenør på et bygg i Oslo. Underentreprisen omfatter rundt 80% av det samlede bygg. ... 
  • Kategori: Sammensatte byggesystemer, prefabrikkerte bygningselementer og -moduler 
  • Dato: 07.08.2014 
  • Dokumentasjon av lekkasjestopper
  • Spørsmål: Spørsmål: Kreves det Teknisk Godkjenning (SINTEF) ihht. TEK for lekkasjestopp-produkter? 
  • Kategori: Byggevarer i kontakt med drikkevann 
  • Dato: 07.08.2014 
  • Kjemiske løsning
  • Spørsmål: Spørsmål: Vi leverer en kjemisk løsning uten faremerking som brukes for å forhindre frost i vann/sement under støping/herding. Vår... 
  • Kategori: Tilsettingsprodukter til betong og mørtel 
  • Dato: 07.08.2014 
  • Sandwich-elementer i salgslokale
  • Spørsmål: Spørsmål: Hei. I forkant av brannvesenets førstegangstilsyn i et nytt salgslokale, har jeg bedt om brannkonsept og dokumentasjon a... 
  • Kategori: Fasadesystemer og kledninger 
  • Dato: 07.08.2014 
  • Merkevare/Branding vs.ytelseserklæring
  • Spørsmål: Spørsmål: Vi skal igangsette salg av vinduer produsert i Estland. Vinduene vil markedsmessig brandes med Optimera Vinduet (produse... 
  • Kategori: Ytelseserklæring 
  • Dato: 07.08.2014 
  • Krav til Uw verdi på vinduer og dører i Norge.
  • Spørsmål: Spørsmål: Hvad siger den gældende byggelovgivning til midste kravet for Uw værdi for vinduer, henholdvis døre? Hvilken størrelse ... 
  • Kategori: Vinduer, dører, porter, skodder og bygningsbeslag 
  • Dato: 07.08.2014 
  • Baderomsinnredning og dusjkabinett
  • Spørsmål: Spørsmål: Jeg lurer på om du kan hjelpe meg med å besvare om baderomsinnredning og dusjer anses som byggevare i forhold til forskr... 
  • Kategori: Baderom, CE-merking 
  • Dato: 01.08.2014 
  • Brannsikkerhet garasje, Brannklassifisering EI 120
  • Spørsmål: Spørsmål: Jeg skal bygge garasje på over 50 m2 nærmere bolighus enn 8 m, og har fått et vedtak som sier at konstruksjoner som vend... 
  • Kategori: Brannbeskyttende produkter 
  • Dato: 01.08.2014 
  • Ny bolig.
  • Spørsmål: Spørsmål: Et firma har tettet en kuldebro i veggen min. Det er brukt fugemasse og skum. Er dette tilstrekkelig og har jeg rett til... 
  • Kategori: Fasadesystemer og kledninger 
  • Dato: 01.08.2014 
  • CE merking av stål- og aluminiumsarbeider
  • Spørsmål: Spørsmål: Forstår det slik at der i fra 1 juli er krav til CE-merking på stål- og aluminiumsarbeider, hva innebærer det og hvordan... 
  • Kategori: CE-merking 
  • Dato: 01.08.2014 
  • Frist for ytelseserklæring
  • Spørsmål: Spørsmål: Når er det pålagt at man skal ha ytelseserklæring klar for alle byggevarer? Forordningen skal være oversatt nå ved nyttå... 
  • Kategori: Ytelseserklæring 
  • Dato: 01.08.2014 
  • CE merking av byggevarer
  • Spørsmål: Spørsmål: I TEK 10 §3 fra veiledningen star det at forskrift er under utabeidelse og vil bli publisert ca. 1. april. Jeg holder på... 
  • Kategori: CE-merking 
  • Dato: 01.08.2014 
  • Toalett
  • Spørsmål: Spørsmål: Er toalett/toalettinstallasjon regnet som byggevare?  
  • Kategori: Rør, beholdere og produkter uten kontakt med drikkevann 
  • Dato: 01.08.2014 
  • En 13956 og Ytelseserklæringer
  • Spørsmål: Spørsmål: I vår Ytelseserklæring for våre produkter forholder vi oss til en produktstandard fra 2012 - DVs En 13956-2012. Fra... 
  • Kategori: Membraner 
  • Dato: 01.08.2014 
  • GTIN-nr
  • Spørsmål: Spørsmål: Har ikke stort kjennskap til NOBB da vedkommende som brukte dette er sluttet. Hva er GTIN-nr? Vi produserer kun inn... 
  • Kategori: Vinduer, dører, porter, skodder og bygningsbeslag 
  • Dato: 01.08.2014 
  • Små firmaer og CE-sertifisering
  • Spørsmål: Spørsmål: Vi er et lite firma med 5 ansatte som driv med stålkonstruksjonar til bygg og kraftverk. Siden starten i 1998 er det for... 
  • Kategori: CE-merking 
  • Dato: 31.07.2014 
  • Hva er dokumentasjonskravet for baderomsmoduler?
  • Spørsmål: Spørsmål: Produsent kan skaffe seg en europeisk teknisk bedømmelse (tidligere europeisk teknisk godkjenning) og CE-merke baderomsm... 
  • Kategori: Sammensatte byggesystemer, prefabrikkerte bygningselementer og -moduler 
  • Dato: 19.02.2014