Byggevareprodusentens forpliktelser

Produsenter fremstiller byggevarer og har derfor det primære ansvaret for å utarbeide både den tekniske dokumentasjonen og produktdokumentasjonen.

Sist endret 19.10.2013

Produsenter skal derfor:

 • Utarbeide den tekniske dokumentasjonen.
 • Utarbeide produktdokumentasjonen
 • Oppbevare ytelseserklæring og den tekniske dokumentasjonen i 10 år etter at byggevaren for første gang ble gjort tilgjengelig på det norske markedet.
 • Sikre at byggevaren ledsages av anvisninger og sikkerhetsinformasjon.
 • Sørge for at fremgangsmåter sikrer serieproduksjon.
 • Påføre type-, parti- eller serienummer på byggevaren eller emballasje.
 • Føre register over klager og tilbakekallinger.
 • Angi navn, firma, varemerke, kontaktadressen.
 • Føre register over klager og tilbakekallinger av byggevarer
 • Foreta stikkprøver av byggevarer når det anses hensiktsmessig.
 • Treffe nødvendige tiltak når en byggevare ikke er i samsvar med byggevareforordningen (retting, tilbakekalling, tilbaketrekking).
 • Underrette og samarbeide med Direktoratet for byggkvalitet dersom en av deres byggevarer utgjør en risiko.