Distributørenes forpliktelser

Distributører er alle aktørene i forsyningskjeden, bortsett fra produsenten eller importøren, som gjør byggevaren tilgjengelig på markedet. Alle byggevareforhandlere er distributører.

Sist endret 19.10.2013

Distributører har følgende forpliktelser:

  • Forbud mot å sette på markedet byggevarer som ikke er i samsvar med byggevareforordningen.
  • Sikre at produktdokumentasjon følger med byggevaren.
  • Sikre gode transport- og lagringsvilkår.
  • Føre register over klager og tilbakekallinger.
  • Treffe nødvendige tiltak når en byggevare ikke er i samsvar med byggevareforordningen (retting, tilbakekalling, tilbaketrekking).
  • Underrette og samarbeide med tilsynsmyndigheten dersom en byggevare som produsent har gjort tilgjengelig på markedet utgjør en risiko.