Falske og misvisende sertifikater

Eksempel på falske eller misvisende sertifikater.

Sist endret 20.09.2015

Disse to sertifikatene er utstedt av det italienske tekniske kontrollorganet ECM:

ECM er ikke utpekt for vurdering og bedømmelse under byggevareforordningen. Sertifikatene har derfor ingen verdi, og produkter dekket av disse sertifikatene har ingen gyldig produktdokumentasjon.