Tilsyn med byggevarer

Byggevarer som ikke har tilfredsstillende produktdokumentasjon eller som utgjør en risiko for helse, sikkerhet og miljø skal fjernes fra markedet.

Sist endret 19.10.2013

Direktoratet for byggkvalitet er tilsynsmyndighet for byggevarer i Norge. Målgrupper for tilsyn er produsenter, importører og distributører. Det innebærer at dersom entreprenører importerer byggevarer på en byggeplass, vil de også kunne fanges opp av direktoratets tilsyn.

Direktoratet kan pålegge disse aktørene til å rette avvik, stanse markedsføring og/eller omsetning, trekke tilbake varer fra markedet og kalle tilbake det som allerede har blitt satt på markedet. I tillegg kan direktoratet ilegge tvangsmulkt og overtredelsesgebyr.

Kommunens tilsyn

Kommunene fører tilsyn med at ansvarlige foretak kan legge frem tilstrekkelig produktdokumentasjon, som beviser at det er brukt byggevarer med tilstrekkelige ytelser for oppfyllelse av TEK10.  Er byggevare allerede bygget inn i et byggverk, er det derfor kommunen som vil treffe de nødvendige reaksjoner dersom det er benyttet mangelfull produktdokumentasjon. Kommunen kan gi pålegg om å fjerne produkter fra byggverk, trekke tilbake ansvarsretten hvis ansvarlige foretak har unnlatt å ivareta sin funksjon eller har unnlatt å følge pålegg fra kommunen eller kreve uavhengig kontroll med hjemmel i SAK10 § 14-3. Kommunen kan også nekte å utstede ferdigattest.

Rapportering til sentral godkjenning

Har ansvarlig foretak sentral godkjenning skal det gis beskjed til Direktoratet for byggkvalitet (avdeling for sentral godkjenning). Foretaket kan da risikere å miste den sentrale godkjenningen.