Byggevarers brannpåvirkning

Det er viktig å ha kunnskap om byggevarens brannpåvirkning (reaction to fire).

Sist endret 29.10.2013

Alle byggevarer skal derfor klassifiseres i brannklasser. A1, A2, B, C, D, E, og F er brannklasser, der F er den dårligste brannklassen, og A1 den beste.

A1 Byggevaren bidrar ikke til brannutvikling
A2 Byggevarens bidrag til brannutvikling er svært begrenset
 B Byggevarens bidrag til brannutvikling kan aksepteres
 C Byggevaren bidrar i liten grad til brannutvikling
 D Byggevarens bidrag til brannutvikling kan aksepteres
 E Byggevaren bidrar til brannutvikling i relativt stor grad
 F Det er ikke dokumentert hvorvidt byggevaren oppfyller krav til klassifisering

Stjernene ved siden av brannklassene har også betydning:

* betyr at produsenten forbedrer byggevarens brannklasse i produksjonsprosess (for eksempel ved hjelp av brannhemmende materialer). Da vil brannegenskapen som regel underlegges en produktsertifisering (modul 1).

** betyr "alle andre byggevarer" (ingen forbedring i byggevarens brannklasse i produksjonsprosessen).

*** betyr at byggevaren ikke bidrar til brannutvikling (for eksempel byggevarer klassifisert i brannklasse A1).