Hvem bestemmer hvilket system for vurdering og verifikasjon som gjelder?

Det er Europakommisjonen som bestemmer hvilket system for vurdering og verifikasjon av byggevarers egenskaper som gjelder for en gruppe byggevarer.

Sist endret 19.10.2013

I den forbindelse benytter Europakommisjonen fire hovedkriterier:

1. Betydning av byggevaren i byggverk.

2. Hva slags byggevare det er snakk om.

3. Hvor mye byggevarens egenskaper varierer over tid.

4. Mulighet for mangler i produksjon.

Alle byggevarer skal underlegges én eller flere bestemte systemer. Du kan søke etter Europakommisjonens vedtak i søkefunksjonen "Søk etter attestasjonsmoduler".

Harmoniserte produktstandarder i ZA.2 tillegg og europeiske vurderingsdokumenter inneholder opplysninger om hvilket system for vurdering og verifikasjon som skal anvendes.