Kumulative systemer for vurdering og verifikasjon

Flere systemer kan gjelde for én byggevare.

Sist endret 19.10.2013

Det kan være tre hovedgrunner til dette:

  • En byggevare kan ha ulike bruksområder. Eksempel: NS-EN 13830 for påhengsfasader.
  • En byggevare kan ha ulike typer og dermed ulike systemer for vurdering og verifikasjon.
  • En byggevare kan ha noen egenskaper som skal oppnå en viss ytelse (for eksempel en viss brannklasse). Da er det bare den spesifikke egenskapen som underlegges et strengere system.

Eksempel: