Regelverket for heis- og løfteinnretninger

Omsetning og dokumentasjon av heis og sikkerhetskomponenter til heis, reguleres av en egen forskrift. Det er finnes også europeiske bestemmelser på området.

Publisert 15. september 2016