Avsluttede tilsyn

Direktoratet for byggkvalitet har gjennomført en rekke tilsyn med produkter til byggverk de siste årene. Se oversikten fra 2012 til 2015 her.

Sist endret 10.10.2016

I 2015 førte direktoratet tilsyn med 250 produkter i følgende kategorier:

 • Pukk
 • Prefabrikkerte stålkonstruksjoner
 • Radonmembraner
 • Fugemasse
 • Prefabrikkerte baderomsmoduler
 • Heis

I tillegg fulgte direktoratet opp 59 bekymringsmeldinger i forbindelse med det reaktive tilsynet.

I 2014 satt direktoratet i gang syv nye tilsynskampanjer

 • Moduler
 • Limtre
 • Støtte til kommunalt tilsyn med produktdokumentasjon
 • Røykvarslere
 • Tetningsmaterialer på rull
 • Spon- og OSB-plater
 • Pukk (informasjon som forberedelse til dokumenttilsyn i 2015)

Direktoratet førte tilsyn med 98 nye produkter i 2014 (både proaktivt og reaktivt tilsyn).

I 2013 gjennomførte direktoratet 6 proaktive tilsynskampanjer:

 • Innblåst isolasjon
 • Murprodukter
 • Våtromsplater
 • Gipsplater
 • Sandwichelementer
 • Ildsteder

I alt sammen førte direktoratet tilsyn med 112 nye produkter i 2013, inkludert de reaktive tilsynene.

I 2012 gjennomførte direktoratet to proaktive tilsynskampanjer:

 • EPS
 • Vinduer (europeisk tilsynskampanje)