Forslag til endring i byggteknisk forskrift - energikrav til bygninger med laftede yttervegger

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender Direktoratet for byggkvalitet ut forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) med endring i § 14-5 fjerde ledd og endring i § 14-3.

Sist endret 17.04.2018

Endring i byggteknisk forskrift - energikrav til bygg med laftede yttervegger

Status: Avsluttet
Høringsfrist: 17.11.2017