Forslag til endringer i veiledningen til byggteknisk forskrift (TEK17) § 11-9 m.fl

Direktoratet for byggkvalitet sender ut forslag til endringer i veiledningen til byggteknisk forskrift på høring. Endringene omfatter preaksepterte ytelser for utvendig kledning på yttervegg gitt i veiledningen til TEK17 § 11-9.

Sist endret 13.04.2018

Forslag til endringer i veiledningen til byggteknisk forskrift (TEK17) § 11-9 m.fl.

Status: Til behandling
Høringsfrist: 25.05.2018

I tillegg gjøres noen redaksjonelle (språklige) endringer i innledningen til kap. 11 og veiledningen til paragrafene 11-4, 11-8, 11-9 og 11-14.

Preaksepterte ytelser er ikke forskriftskrav, men vil ofte legges til grunn ved prosjektering av byggverk. Preaksepterte ytelser benyttes både ved forenklet prosjektering (uten analyse), og som referansenivå ved komparativ analyse.

De preaksepterte ytelsene gir derfor uttrykk for det sikkerhetsnivået som vil oppfylle funksjonskravene i forskriften.