Forslag til endringer i byggteknisk forskrift § 11-6 om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) forslag om endringer i TEK17 § 11-6 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk på høring.

Sist endret 13.03.2019

Forslag til endringer i byggteknisk forskrift § 11-6 om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser

Status: Avsluttet
Høringsfrist: 03.05.2019
 • Høringsbrev

  Vår ref.: 18/5790

   

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) på høring forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17).

  Høringsforslaget tar sikte på å løse problemstillinger knyttet til faren for brannspredning på campingplasser regulert til campingformål. Direktoratet foreslår å innføre et nytt krav om avstand mellom campingenheter. Formålet er å få et mer presist regelverk som ivaretar tilstrekkelig brannsikkerhet og er enklere å praktisere for brukere og myndigheter.

  Høringsdokumentene er tilgjengelig på direktoratets nettsider. Høringssvar ønskes primært mottatt på direktoratets elektroniske høringsløsning. Det er anledning til å uttale seg til høringen selv om man ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

  Merknader til forslaget må være mottatt i DiBK innen 03.05.19.

  Spørsmål om høringen kan rettes til DiBK ved Kristin Sletbak-Larsen eller Marit Langen.

  Med hilsen 

  Per-Arne Horne
  direktør 

  Christine Molland Karlsen
  avdelingsdirektør

 • Høringsnotat
 • Høringsinstanser og -svar

  Høringssvarene ligger som pdf-fil

  Liste over høringsinstanser

  Abelia as
  Administrativt forskningsfond
  Advokatforeningen
  Akademikernes Fellesorganisasjon
  Alpinanleggenes Landsforening
  AOF Norge
  Arbeids- og velferdsdirektoratet
  Arkitektbedriftene i Norge
  Arkitektenes Fagforbund
  Arkitekthøgskolen i Oslo
  Asplan Viak AS
  Avfall Norge
  Ballangen Camping
  Bedriftsforbundet
  Bergen Huseierforening
  Betongelementforeningen
  Bioforsk Jord og Miljø
  Bogstad Camping
  BoligMentoren - Norges Huseierforbund
  Boligprodusentenes Forening
  Brannfaglig fellesorganisasjon
  Brunvall Gård
  Brødrene Dahl AS
  Byggeindustrien
  Byggemiljø
  Byggenæringens Landsforening
  Byggfakta AS
  Byggmesterforbundet
  Byggvareindustriens Forening
  Chr. Michelsens institutt
  Civitas AS
  Cowi AS
  Deltasenteret
  Den Polytekniske Forening
  Det norske skogselskap
  Det norske Veritas
  Direktoratet for arbeidstilsynet
  Direktoratet for forvaltning og IKT
  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
  DNT Oslo og Omegn
  Econa
  EL & IT-Forbundet
  Elektroforeningen
  Elvarme Norge
  Energi Norge
  Energigass Norge
  Enova SF
  ENSI
  Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg
  Entro
  Fagernes Camping
  Fagforbundet
  Fellesforbundet
  Finans Norge
  Finanstilsynet
  Fjogstad Hus
  Flexit
  Forbrukerombudet
  Forbrukerrådet
  Forbrukertvistutvalget
  Forening for tekniske systemintegratorer
  Foreningen for EL- og IKT bedriftene
  Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi
  Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd
  Fortidsminneforeningen
  Forum for Kommunal Planlegging
  Forum for plan- og bygningsrett
  Forum for utvikling og miljø
  Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
  Gaia Arkitekter
  Glass og Fasadeforeningen
  Glava AS
  Hafslund
  Handelshøyskolen BI
  Helsedirektoratet
  Holte AS
  Hovedorganisasjonen Virke
  Husbanken
  Huseiernes Landsforbund
  Høgskolen i Bergen
  Høgskolen i Gjøvik
  Høgskolen i Hedmark
  Høgskolen i Narvik
  Høgskolen i Nord-Trøndelag
  Høgskolen i Oslo
  Høgskolen i Telemark
  Høgskolen i Vestfold
  Høgskolen i Østfold
  Høgskolen i Ålesund
  Høgskolen Stord/Haugesund
  Industri Energi
  IngeniørNytt
  Innovasjon Norge
  Institutt for samfunnsforskning
  Isolasjonsprodusentenes forening
  Justervesenet
  Jøtul AS
  Kommunenes Sentralforbund (KS)
  Konkurransetilsynet
  Kystdirektoratet
  Landbruksdirektoratet
  Landsorganisasjonen i Norge
  Larkollen Camping
  Lyngdal Bibelcamp
  Lærdal Ferie- og fritidspark
  Maskinentreprenørenes Forbund
  Mesterbrevnemnda
  Mesterhus Norge
  Mikkelparken Ferietun
  Miljødirektoratet
  Miljøstiftelsen Bellona
  Miljøstiftelsen ZERO
  Moysand Camping
  Multiconsult AS
  NAF Camp
  Nasjonalt folkehelseinstitutt
  Natur og Ungdom
  Nettverk for forurenset grunn og sedimenter
  NHO Reiseliv
  Nilan Norge AS
  NKF-byggesak
  Norconsult AS
  Nordlandsforskning
  Norges Astma- og Allergiforbund
  Norges Blindeforbund
  Norges Bonde- og småbrukarlag
  Norges Bondelag
  Norges Bygg- og eiendomsforening
  Norges Byggmesterforbund
  Norges forskningsråd
  Norges Handelshøyskole
  Norges Handikapforbund
  Norges Hytteforbund
  Norges Ingeniørorganisasjon
  Norges Kvinne- og Familieforbund
  Norges Miljøvernforbund
  Norges Naturvernforbund
  Norges Skogeierforbund
  Norges Takseringsforbund
  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  Norges vassdrags- og energidirektorat
  Norsjø Ferieland
  Norsk Anleggsgartnermesterlag
  Norsk Bioenergiforening
  Norsk Bobil og Caravan Club (NBCC)
  Norsk Brannvern forening
  Norsk Byggtjeneste AS
  Norsk Eiendom
  Norsk Fjernvarme
  Norsk Forbund for Utviklingshemmede
  Norsk Form
  Norsk institutt for by- og regionforskning
  Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU
  Norsk institutt for luftforskning
  Norsk institutt for naturforskning
  Norsk institutt for skog og landskap
  Norsk Institutt for vannforskning
  Norsk Klimaskjerm
  Norsk Laft
  Norsk Landbrukssamvirke
  Norsk Pensjonistforbund
  Norsk solenergiforening
  Norsk Teknologi
  Norsk Treteknisk Institutt
  Norsk trevare
  Norsk VA-verkforening
  Norsk Varme
  Norsk varmepumpeforening
  Norsk varmeteknisk forening
  Norsk vindenergiforening
  Norsk VVS - Energi- og Miljøteknisk Forening
  Norske Arkitekters Landsforbund
  Norske Boligbyggelags Landsforbund
  Norske Energibrukeres forening
  Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening
  Norske Landskapsarkitekters Forening
  Norske Murmestres Landsforening
  Norske Trevarefabrikkers Landsforbund
  NOVA
  Næringslivets Hovedorganisasjon
  PEAB Norge
  Pensjonistforbundet
  Pluscamp
  Regjeringsadvokaten
  Reiselivsbedriftenes Landsforening
  Riksantikvaren
  Rørentreprenørene Norge
  Rådet for funksjonshemmede i Oslo, Helse og velferdsetaten
  Rådgivende ingeniørers forening
  Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes foreninger
  Samferdselsdepartementet
  SINTEF Byggforsk
  SINTEF Energi
  Sivilombudsmannen
  Skittenelv Camping
  Standard Norge
  Statens helsetilsyn
  Statens kartverk
  Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
  Statens seniorråd
  Statens strålevern
  Statens vegvesen
  Statistisk sentralbyrå
  Statsskog
  Stiftelsen Rogalandsforskning
  Stolpestad Camping
  Teknisk ukeblad
  Teknisk-naturvitenskapelig forening
  Tekniske foreningers servicekontor
  Teknologisk institutt
  Treindustrien
  Turistforeningen
  Unge funksjonshemmede
  Unio
  Universitetet i Agder
  Universitetet i Bergen
  Universitetet i Oslo
  Universitetet i Stavanger
  Universitetet i Tromsø
  Utenriksdepartementet
  Ventilasjon- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund
  Verdens Naturfond
  Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
  Østlandsforskning

  Alle departementer, fylkesmannsembeter, fylkeskommuner og kommuner.

Endringene gjelder nye krav til avstand mellom campingenheter for å ivareta forsvarlig brannsikkerhet på campingplasser.

Høringsforslaget vil bidra til forenkling av regelverket og tilrettelegge for forutsigbarhet og likebehandling.