Oversikt over høringer

Direktoratet for byggkvalitet gjennomfører høringer på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Her finner du pågående høringer og svar til høringer som er avsluttet.

Publisert 13.01.2012