Regelverksutvikling

Pågående regelverksarbeid.

Ansvar for bygningsregelverket

Direktoratet for byggkvalitet har ansvaret for byggteknisk forskrift (TEK) og forskrift med dokumentasjon av byggevarer (DOK) med veiledninger. Vi utformer og oppdaterer i tillegg veiledningene til byggesaksforskriften (SAK) og forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser.

I tillegg finnes det kommunale, lokale retningslinjer. Lokale bestemmelser får du fra den enkelte kommune.