Byggteknisk forskrift: Fra TEK10 til TEK17

Dagens byggtekniske forskrift (TEK17) trådte i kraft 1. juli 2017. Her kan du følge prosessen fram til ny forskrift gjennom presentasjoner fra innspillsmøter med byggenæringen, våre svar om forslaget, utredninger og høringssvarene som ble gitt.

Publisert 14.09.2016