Høringsforslaget om ny TEK presentert

- Sammen med DiBK har vi gått gjennom hele forskriften for å finne forenklinger og forbedringer som gir lavere byggekostnader, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner da han åpnet høringsmøtet om forslag til ny byggteknisk forskrift.

Sist endret 23.11.2016

Denne artikkelen ble publisert for en tid tilbake. Vi har tatt vare på den fordi den kan vise nyttig innhold, men merk at innholdet kan være mangelfullt eller ikke oppdatert i henhold til dagens regelverk.

Høringsforslaget til ny byggteknisk forskrift (TEK17) ble presentert på et åpent møte 22. november 2016.

- Nå er forslagene våre til ny TEK ute og jeg håper på gode, konstruktive innspill. Når vi har fått deres innspill vil vi sammen med direktoratet jobbe på spreng for å få de nye reglene på plass til 1. juli neste år, fortsatte Sanner.

TEK17 skal gi et tydeligere og enklere regelverk

Forslaget til ny byggteknisk forskrift er resultat av et omfattende arbeid med strukturering, forenkling og tydeliggjøring av dagens TEK. Resultatet er en mer logisk, bedre lesbar og mer brukervennlig forskrift.

Kravene i TEK17 legger også til rette for digitalisering. Det innebærer blant annet at krav og ytelser som ikke er spesifikke eller målbare – og dermed vanskelige å dokumentere oppfyllelsen av - fjernes.

Økonomisk lønnsom forenkling

I forslaget til ny forskrift foreslår direktoratet blant annet å fjerne kravet om innvendig oppbevaringsplass og bod for alle boliger.

- Beregninger vi har gjennomført vis at dette anslagsvis gir en besparelse på 60.000 kroner per boenhet, sa avdelingsdirektør Ketil Krogstad i sin presentasjon.

Presentasjonene som ble holdt på høringsmøtet kan lastes ned her:

Opptak av hele høringsmøtet

Under ser opptak fra hele høringsmøtet, inkludert åpning av møtet ved direktør Morten Lie fra DiBK og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners åpningsinnlegg.

Nytt høringsmøte i januar

DiBK inviterer til et nytt høringsmøte 17. januar i Oslo. På dette møtet svarer vi på innsendte spørsmål om TEK17.