Høringsmøte om TEK17

22. november 2016 presenterte Direktoratet for byggkvalitet høringsforslaget og arbeidet bak. Se presentasjoner og opptak fra møtet her.

Sist endret 11.11.2016

Denne artikkelen ble publisert for en tid tilbake. Vi har tatt vare på den fordi den kan vise nyttig innhold, men merk at innholdet kan være mangelfullt eller ikke oppdatert i henhold til dagens regelverk.

Dette er TEK17

På oppdrag fra KMD arbeider Direktoratet for byggkvalitet med en bred gjennomgang av byggteknisk forskrift (TEK10) for å forenkle og forbedre byggereglene og redusere byggekostnadene. Arbeidet kalles TEK17.

Arbeidet inngår i regjeringens satsing på forenkling og innovasjon i bolig- og byggsektoren og et enklere regelverk.