Er kommunen din klar for digitale byggjesøknader?

No kjem dei første digitale byggjesøknadene til kommunane frå Altinn. Slik førebur du kommunen på å ta imot desse byggjesøknadene.

Sist endret 05.02.2019

Det er systemet kommunen har for mottak, arkivering og saksbehandling av byggjesaker i dag, som bestemmer korleis søknadene ser ut for saksbehandlarane. Det er også sak- og arkivsystemet som avgjer korleis søknadene kjem inn til kommunen.

Kommunen kan ta imot digitale byggjesøknader på tre ulike måtar.

1. Kommunen har sak-/arkivsystem med tenesta SvarInn

Om kommunen har SvarInn, blir søknadene sende frå Altinn direkte inn i arkivsystemet hos kommunen.

SvarInn er mottakssystemet til KS, og er kopla til kommunen sitt sak-/arkivsystem og andre fagsystem. Har du tekniske spørsmål om korleis kommunen tek imot søknader og legg til rette for SvarInn, bør du ta kontakt med sak-/arkiv-leverandøren til kommunen. Les meir om SvarInn på nettsida til KS.

2. Kommunen har sak-/arkivsystem, men ikkje tenesta SvarInn

Om kommunen har sak-/arkivsystem men ikkje SvarInn, sendast byggjesøknadene til kommunen sin meldingsboks i Altinn. Dette betyr at kommunar som ikkje har SvarInn, må hente søknadene frå meldingsboksen.

Slik delegerer du roller i Altinn. 

3. Kommunen har eByggesak

Om kommunen i tillegg har eByggesak, kjem søknadene inn i fagsystemet til saksbehandlarane med alle data.

Vi rår til at kommuaene skaffar seg eByggesak

eByggesak er den nye generasjonen saksbehandlingssystem. Prosjektet eByggesak er eigd av KS og blir utvikla i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet, Kartverket, SSB og ei rekkje pilotkommunar. eByggesak er utvikla etter ein kravspesifikasjon frå KS. Mange kommunar er i ferd med å skaffe seg systemet. Alle dei tre sak-/arkivsystemleverandørane kan levere eByggesak.

Sjå meir om eByggesak på ks.no

Fellestjenester Bygg

Dei første sjølvbetente løysingane for byggjesøknader er i drift. Løysingane er gjort moglege gjennom prosjektet Fellestjenester BYGG.

Alle digitale byggjesøknader kjem til kommunane i eit felles format og utsjånad, uavhengig av kva søknadssystem som er valt.

Sjå kva digitale tenester for byggesøknader som finst.