Har kommunen mottatt en digital byggesøknad?

Hvis kommunen har spørsmål om digitale søknader, kan du se etter svar her.

Sist endret 30.06.2020
 • Hvor havner de digitale byggesøknadene?

  Hvordan kommunen mottar søknadene, avhenger av hvilket system kommunen har. Søknadene kan mottas på tre måter: eByggesak, SvarInn eller til Altinn-innboksen til kommunen.

 • Byggesøknadene sendes til feil system

  Kommuner som mottar digitale byggesøknader, får disse levert gjennom enten eByggesak, SvarInn eller Altinn. Søknadene sendes via Fellestjenester BYGG.

  For at byggesøknadene skal leveres i riktig system, må organisasjonsnummeret til kommunen være oppført i Fellestjenester BYGG. Hvis byggesøknader kommer til feil organisasjonsnummer, kan kommunen ta kontakt på e-post ftb@dibk.no slik at vi kan endre dette.

  Saksbehandlingsfristen gjelder fra datoen søknad med vedlegg er sendt til kommunen i Altinn eller SvarInn.

  Hvis kommunen får nabovarsler til feil organisasjonsnummer, må kommunen endre opplysningene i Grunnboken.

 • Finner ikke alle vedleggene i saken

  Dersom det ikke er samsvar mellom vedleggslisten og vedleggene saksbehandler kan se, anbefaler vi å høre med arkivet i kommunen om alle vedleggene har blitt importert riktig. Dere kan også ta kontakt på e-post ftb@dibk.no og spørre hva som er sendt til kommunen.

  Ta kontakt med din leverandør dersom det har skjedd en feil med importen til eByggesak.

  Saksbehandlingsfristen gjelder fra datoen søknad med vedlegg er sendt til kommunen i Altinn eller SvarInn.

  Vedlegget Valideringsrapport er ment for eByggesak og skal ikke leses av saksbehandler.

 • Hvordan ser de nye søknadene ut?
 • Mangler erklæring om ansvarsrett fra ansvarlig søker

  Signaturen fra ansvarlig søker på byggesøknaden innebærer også en erklæring om funksjonen ansvarlig søker. Det skal derfor ikke være behov for en egen erklæring om ansvar fra ansvarlig søker, med mindre det skjer en endring av foretak.

  Høsten 2020 vil søknadsskjemaene få egne felt for tiltaksklasse og informasjon om sentral godkjenning for ansvarlig søker, slik at erklæring om ansvarsrett fra ansvarlig søker kommer bedre frem i utskriftene.

  Ansvarlig søker skal ikke føres i tabellen i gjennomføringsplanen fordi denne ikke skal avgi noen samsvarserklæringer.

 • Søknaden mangler signatur fra tiltakshaver

  Det er ikke krav om at søknader som sendes digitalt til kommunen skal være signert av tiltakshaver.

  Byggesaksforskriften (SAK10) § 5-1 annet ledd, sier:

  "Ved bruk av elektronisk søknad skal ansvarlig søker kunne dokumentere tiltakshavers underskrift dersom kommunen krever det."

  Direktoratet for byggkvalitet jobber med å utvikle en signeringsløsning for privatpersoner via Altinn, men denne er ikke klar ennå. Inntil vi har en digital løsning for tiltakshavers signatur, kan tiltakshaver signere en kopi av søknaden som oppbevares hos ansvarlig søker. Ved behov kan kommunen etterspørre underskriften, men i praksis er det ikke behov for dette med mindre tiltakshaver nekter å betale kommunens gebyr.

 • Mottar XML-filer

  XML-filer er tekniske filer laget for bruk i eByggesak. Saksbehandlere trenger bare å forholde seg til PDF-filer og vedlegg.

  XML-filer er arkivverdige, men vi anbefaler ikke å legge ut XML-filene på offentlig postjournal. Grunnen til at XML-filer ikke bør legges ut offentlig, er at de kan inneholde fødsels- og personnummer. I tillegg er de vanskelige å lese for folk flest.

 • Slik gjør du tilpasninger for mottaket av søknader

  Kommunen kan få en bruker som kan justere hvordan byggesøknadene skal mottas. Kommunen kan da blant annet endre titler på filene, klassifiseringsinformasjon, vedleggstyper og rekkefølge.

  Ta kontakt på e-post ftb@dibk.no for å opprette bruker.

Om digitale byggesøknader

Selvbetjente løsningene for byggesøknader er i drift. Løsningene er muliggjort gjennom prosjektet Fellestjenester BYGG.

Alle digitale byggesøknader kommer til kommunene i et felles format og utseende, uavhengig hvilket søknadssystem som er valgt.