Har kommunen fått ein digital byggjesøknad?

Om kommunen har spørsmål om digitale søknader, kan du sjå etter svar her.

Sist endret 29.06.2020

  • Byggjesøknadene blir sende til feil system

  • Finn ikkje alle vedlegga i saka

  • Manglar erklæring om ansvarsrett frå ansvarleg søkjar

  • Søknaden manglar signatur frå tiltakshavar

  • Mottar XML-filer

  • Éin bygning per søknad

Om digitale byggejsøknader

Sjølvbetente løysingar for byggjesøknader er gjort moglege gjennom prosjektet Fellestjenester BYGG.

Alle digitale byggjesøknader kjem til kommunane i same format og utsjånad, uavhengig av kva søknadssystem som er valt.