Royalimpregnert kledning kan ha blitt omsatt gjennom :

  • Oppføring av ny bolig, som reguleres av bustadoppføringslova
  • Salg av brukt bolig, som reguleres av avhendingslova
  • Salg av vare fra næringsdrivende til forbruker, som reguleres av forbrukerkjøpsloven
  • Salg av håndverkertjeneste på eksisterende bolig til forbruker, som reguleres av håndverkertjenesteloven

I alle tilfeller er det viktig å reklamere skriftlig til selger dersom man mener å ha et krav som følge av royalimpregnert kledning. Dette bør gjøres skriftlig. Forbrukerrådet har utarbeidet en klagemal som kan benyttes. Denne finnes her.

Hva man har krav på, er avhengig av hva som er avtalt mellom partene og om man har fått noe annet enn det som følger av avtalen. Selger kan enkelt forklart først og fremst utbedre det som er feil før det blir aktuelt med øvrige krav. Hvis man har blitt påført et økonomisk tap som følge av feilen med den royalimpregnerte kledningen, er dette noe man kan kreve erstattet av selger. Det er viktig at tapet kan dokumenteres.

Forbrukertilsynet kan mekle i saker etter håndverkertjenesteloven og forbrukerkjøpsloven, og Boligtvistnemnda kan mekle i saker mellom en forbruker og entreprenør som er medlem av Boligprodusentenes forening og bedrifter som er tilknyttet kjeder som er medlem av denne foreningen. Mener man å ha krav etter avhendingslova i forbindelse med kjøp av brukt bolig, er det viktig å klage skriftlig til selgers boligselgerforsikring og videre til Finansklagenemnda dersom klagen ikke fører frem.

Spørsmål om reklamasjon, krav til utbedringstiltak og eventuell erstatning

Har du kjøpt bolig av utbygger og bestilt royalbehandlet kledning? Hvis du har spørsmål om reklamasjon, eventuelle krav om utbedrende tiltak eller om det kan være grunnlag for erstatning, kan du kontakte Forbrukerrådet via nettsiden: forbrukerradet.no.

Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som hjelper forbrukere og kan være behjelpelig med å svare på spørsmål som gjelder forholdet mellom deg som er forbruker og en profesjonell part.

Juridisk bistand

Dersom du har behov for juridisk bistand i forbindelse med privatrettslige spørsmål, kan du undersøke om boligforsikringen gir rett på gratis juridisk bistand. Det finnes også andre muligheter, for eksempel hos interesseorganisasjoner for huseiere.