Royalbehandlet trekledning

Her finner du informasjon om hvordan du som forbruker kan ivareta dine rettigheter hvis du har en bolig med royalbehandlet kledning.

Sist endret 23.11.2021

Bakgrunn for royalsaken

I 2020 gjennomførte Direktoratet for byggkvalitet tilsyn med brannhemmende trekledning.

Som følge av tilsynet ble direktoratet oppmerksom på at produsenter av royalbehandlet trekledning, uten brannhemmende middel, deklarerte sine produkter feil.

I etterkant av direktoratets funn ble det igangsatt tester for å fastslå kledningenes egenskaper ved brannpåvirkning, og det ble gjort endringer i regelverket for å imøtekomme behovet for forutsigbarhet for bransjen og forbrukerne.

Direktoratet har også sammenstilt informasjon om royalsaken rettet mot både bransjen og for deg som forbruker. Bla i innholdsfortegnelsen for å finne innhold som er relevant for deg.