Kommunens saksbehandling

Regelverk, verktøy og maler til bruk i byggesaksbehandlingen og ved tilsyn.

Publisert 10. september 2019

Byggesaksforskriften

Byggesaksforskriften med veiledning.

Endringer i en bestemmelse?

Endringer i regelverket finner du under hvert kapittel i veiledningen til forskriftene.

God og effektiv byggeprosess

Forutsigbar, brukervennlig og effektiv byggesaksbehandling har stor betydning for kommunene, byggenæringen og den enkelte innbygger.