Kommunens saksbehandling

Regelverk, verktøy og maler til bruk i byggesaksbehandlingen og ved tilsyn.

Publisert 15. september 2016

Byggesaksforskriften

Byggesaksforskriften med veiledning.

Endringer i en bestemmelse?

Endringer i regelverket finner du under hvert kapittel i veiledningen til forskriftene. Du finner i tillegg en oversikt over endringshistorikk på denne siden.

God og effektiv byggeprosess

Forutsigbar, brukervennlig og effektiv byggesaksbehandling har stor betydning for kommunene, byggenæringen og den enkelte innbygger.