Byggesaksbehandling i praksis

Her finner du blant annet spørsmål og svar om byggesaksbehandling, avklaringer om søknadsplikt og krav til hva byggesøknaden skal inneholde.

Publisert 15. september 2016

Spørsmål og svar

  • Hvilke byggearbeider er så små at de ikke omfattes av byggesaksreglene?

    Eksempler på byggearbeider som ikke omfattes av byggesaksreglene er:

    Selv om disse byggearbeidene ikke omfattes av byggesaksreglene, må de være i samsvar med kommunal arealplan, slik at det kan være nødvendig å søke om dispensasjon.

  • Er endret bruk fra bolig til fritidsbolig søknadspliktig?

    Bruksendring fra bolig til fritidsbolig er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-2, jf. SAK10 § 2-1. Tilsvarende er en bruksendring fra fritidsbolig til bolig også søknadspliktig.

Flere spørsmål og svar om byggesaksbehandling