Grunnlag for igangsettingstillatelse, gjennomføringsplan og samsvarserklæringer

Slik tolker du regelverket rundt igangsettingstillatelse og samsvarserklæring for prosjektering.

Sist endret 27.01.2012

Direktoratet viser til etablert praksis som er implementert i ByggSøk. Dette er en god praksis i tråd med foretakenes egne systemer, de faktiske byggeprosessene og i henhold til gjeldende lovverk.

Denne praksisen innebærer at samsvarserklæringer for prosjektering kan avgis for ulike faser for et ansvarsområde:

  • Rammesøknad
  • Søknader om igangsettingstillatelser
  • Søknader om midlertidig brukstillatelser
  • Søknad om ferdigattest 

Samsvarserklæring som bekrefter at prosjekteringsgrunnlag er ferdig kvalitetssikret, er tilstrekkelig for å gi igangsettingstillatelse. Med prosjekteringsgrunnlaget menes forutsetninger, konsept og rammer som skal legges til grunn for prosjekteringen – ikke ferdige arbeidstegninger.

Prosjektet må selv styre at de aktuelle arbeidene ikke settes i gang før nødvendig arbeidstegninger og beskrivelser foreligger og er kvalitetssikret. 

Samsvarserklæring for prosjektering som utstedes ved ferdigattest, erklærer at all prosjektering inkludert arbeidstegninger, er ferdig kvalitetssikret i henhold til prosjekteringsgrunnlaget.