Tydeliggjøring av søknadsplikt for oppdeling av boenhet

Krav om søknadsplikt for oppdeling av boenhet i bolig er beskrevet i byggesaksforskriften § 2-2

Sist endret 03.12.2015

Bestemmelsen slår fast at det kun er søknadsplikt når det etableres en boenhet som:

  • har alle hovedfunksjoner for bolig (oppholdsrom, soveplass, bad, kjøkken)
  • har egen inngang og
  • er fysisk adskilt fra øvrige enheter

Kravene skal kun vurderes ut fra disse fysiske egenskapene. Det er viktig å presisere at utleie av del av bolig ikke i seg selv fører til søknadsplikt. Så lenge rom lovlig kan brukes til bolig kan det leies ut som bolig.

Når er en boenhet fysisk adskilt?

Kravet til fysisk adskilt vil si at det ikke er mulig å komme seg fra den ene delen av boligen til den andre, uten å gå ut i friluft eller gjennom fellesarealer. En hovedetasje og en sokkel vil være en boenhet hvis det går en intern trapp mellom dem. Dette gjelder selv om trappen er stengt med låst dør og både hovedetasjen og sokkelen hver for seg har alle hovedfunksjoner.