Verktøy for byggeskikk og godt bomiljø

Her finner du verktøy og veiledere for byggeskikk og godt bomiljø.

Publisert 18. april 2018

Om byggeskikk

God byggeskikk handler om kvaliteter i våre bygde omgivelser – i utearealer, offentlige rom og bygningsmiljøer, og i det enkelte bygg. Les mer om byggeskikk.

Mitt hus er din utsikt

Last ned en pdf-utgave av boka "Mitt hus er din utsikt. God byggeskikk for hus og land - hva, hvorfor og hvordan" (1999). 

Statens pris for byggkvalitet

Statens pris for byggkvalitet er Kommunal- og moderniseringsdepartementets pris for fremragende byggkvalitet. Prisen er en videreføring av Statens byggeskikkpris (1983–2016) og skal løfte fram nye forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt.

Statens byggeskikkpris

Hedersprisen ble i perioden 1983-2016 delt ut til byggverk og bygde omgivelser som gjennom utførelse, materialbruk utforming og samspill med sted og miljø kunne bidra til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk.