Verktøy for byggeskikk og godt bomiljø

Her finner du verktøy og veiledere for byggeskikk og godt bomiljø.

Publisert 15. desember 2016

Mitt hus er din utsikt

Last ned en pdf-utgave av boka "Mitt hus er din utsikt. God byggeskikk for hus og land - hva, hvorfor og hvordan" (1999). 

Statens byggeskikkpris

Hedersprisen deles ut til byggverk og bygde omgivelser som gjennom utførelse, materialbruk utforming og samspill med sted og miljø kan bidra til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk.

Statens byggeskikkpris

Fra 1.7.2016 har Direktoratet for byggkvalitet overtatt sekretariatsansvaret for Statens byggeskikkpris fra Husbanken.

Det er foreløpig ikke satt noen frist for å sende inn forslag til Statens byggeskikkpris for 2017. Når frist og prosedyre er klart, vil informasjon om dette publiseres på dibk.no.

Om byggeskikk

God byggeskikk handler om gode stedskvaliteter og et godt bomiljø. Det betyr blant annet å bygge energieffektivt, miljøvennlig og universelt utformet.

Spørsmål om byggeskikk?

Kontakt seniorarkitekt Lene Edvardsen hvis du har spørsmål om byggeskikk eller Byggeskikknøkkelen.