Verktøy for byggeskikk og godt bomiljø

Her finner du verktøy og veiledere for byggeskikk og godt bomiljø.

Publisert 18. april 2018

Om byggeskikk

God byggeskikk handler om gode stedskvaliteter og et godt bomiljø. Det betyr blant annet å bygge energieffektivt, miljøvennlig og universelt utformet.

Mitt hus er din utsikt

Last ned en pdf-utgave av boka "Mitt hus er din utsikt. God byggeskikk for hus og land - hva, hvorfor og hvordan" (1999). 

Statens pris for byggkvalitet

Statens pris for byggkvalitet er Kommunal- og moderniseringsdepartementets pris for fremragende byggkvalitet. Prisen er en videreføring av Statens byggeskikkpris (1983–2016) og skal løfte fram nye forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt.

Statens byggeskikkpris

Hedersprisen ble i perioden 1983-2016 delt ut til byggverk og bygde omgivelser som gjennom utførelse, materialbruk utforming og samspill med sted og miljø kunne bidra til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk.