Byggeskikkpris som virkemiddel

Skal kommunen din etablere en pris for byggeskikk? Se eksempler på fremgangsmåter for å etablere en lokal byggeskikkpris som tiltak for å motivere og spre kunnskap om arkitektonisk kvalitet i det bygde miljø.

Sist endret 08.07.2016

Det er ikke likegyldig hvordan våre nærmiljø ser ut og fungerer. Gode omgivelser er identitetsskapende. Arbeidet med en lokal pris kan med en gjennomtenkt strategi skape engasjement og øke interessen for estetikk og arkitektur i lokalsamfunnet.

Mange kommuner har rigget sin egen pris som virkemiddel for å heve kvaliteten i det allmenne byggeri. Kriterier og hvordan juryarbeid drives varierer etter hva kommunen har fokus på. Det finnes eksempler på lokale byggeskikkpriser som primært hedrer vern, rehabilitering og godt håndverk. Andre bruker prisen til å fremheve arkitektonisk nytenking med søkelys på miljø og energi og universell utforming.

Det er opp til kommunen å etablere et regelverk og en form som passer for de stedlige utfordringene. Prisen bør være et tiltak som virker stimulerende lokalt og som motiverer byggebransjen til å etterstrebe kvalitet i alle ledd ved blant annet tverrfaglig samarbeid.

Hvordan etablere en byggeskikkpris?