Byggeskikksirkelen

Byggeskikksirkelen er et verktøy som er egnet for å forstå det enkelte byggets sammenheng med omgivelsene.

Sist endret 15.12.2016

Byggeskikksirkelen er utviklet av Sintef Byggforsk og har flere bruksområder.

Metode for systematisk vurdering av byggeskikk

Byggeskikksirkelen kan være et hjelpemiddel ved håndheving av plan- og bygningsloven. Byggeskikksirkelen kan også brukes ved drøfting av alternativer i forbindelse med forhåndskonferansen i en byggesak.

Den kan legges til grunn ved utarbeiding av kommunale veiledere for byggeskikk. Metoden er best egnet for enhetlige områder, fortetningsområder og områder som er under jevn eller gradvis utbygging.

Nyttig i undervisning

Plakaten brukes til å fortelle om byggeskikk. Den egner seg derfor i undervisningssammenheng for skoleverket, og kan være et nyttig hjelpemiddel i forbindelse med interne seminarer i kommuner når det gjelder å tydeliggjøre og begrepsfeste spørsmål vedrørende naboskap mellom hus.