Byggesaksblanketter

Her finner du søknadsskjemaer og blanketter til byggesaken

Sist endret 21.11.2013
  • Velg "blanketter for lagring" hvis du fylle dem ut elektronisk. Last ned skjemaet til din maskin, fyll ut og lagre. Ferdig utfylte skjemaer og blanketter skal sendes til kommunen.
  • Velg "blanketter for utskrift" dersom du ønsker å fylle ut blankettene for hånd.Skriv ut skjemaet, fyll ut  og send til kommunen som brev eller e-post.

Ferdig utfylte skjemaer og blanketter skal sendes til kommunen.

InformasjonsblanketterBlanketter for lagringBlanketter for utskrift 
Blankett   Bokmål Nynorsk Bokmål Nynorsk
5154 Nabovarsel 5154 5154N  5154 5154N
5155 Opplysninger gitt i nabovarsel 5155 5155N  5155 5155N
5156 Kvittering for nabovarsel 5156 5156N  5156  5156N
5188 Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt 5188      
5880 Rekvisisjon av oppmålingsforretning finner du hos Kartverket
 Søknadsblanketter til byggesakenBlanketter for lagringBlanketter for utskrift
Blankett   Bokmål Nynorsk Bokmål Nynorsk
5151 Søknad om igangsettingstillatelse 5151 5151N  5151  5151N
5153 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 5153 5153N  5153  5153N
5167 Søknad om ferdigattest 5167 5167N  5167  5167N
5168 Søknad om endring av gitt tillatelse 5168 5168N  5168  5168N
5169 Søknad om midlertidig brukstillatelse 5169 5169N  5169  5169N
5174 Søknad om tillatelse til tiltak 5174 5174N  5174  5174N
5175 Opplysninger om tiltakets ytre rammer 5175 5175N  5175  5175N
 Vedlegg til søknaden Blanketter for lagringBlanketter for utskrift
Blankett   Bokmål Nynorsk Bokmål Nynorsk
5176 Boligspesifikasjon i matrikkel 5176 5176N 5176 5176N
5177 Søknad om Arbeidstilsynets samtykke 5177 5177N 5177 5177N
5178 Sluttrapport med avfallsplan for nybygg 5178 5178N 5178  5178N
5179 Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving 5179 5179N 5179 5179N
5185 Gjennomføringsplan 5185 5185N 5185 5185N
  Blanketter for ansvarsrettBlanketter for lagringBlanketter for utskrift
Blankett   Bokmål Nynorsk Bokmål Nynorsk
5148 Samsvarserklæring TEK17 5148 5148N  5148  5148N
5148 Samsvarserklæring TEK10 5148  5148N 5148 5148N 
5181 Erklæring om ansvarsrett 5181 5181N  5181  5181N
5183 Opphør av ansvarsrett 5183 5183N 5183 5183N
5184 Søknad ansvarsrett som selvbygger 5184 5184N  5184  5184N
5186 Melding om endring av ansvarsrett 5186 5186N 5186 5186N
           
5187 Erklæring for selvbygger 5187 5187N  5187  5187N
  Søk om sentral godkjenning        
Blanketter for uavhengig kontrollBlanketter for lagringBlanketter for utskrift
Blankett   Bokmål Nynorsk Bokmål Nynorsk
5191 Plan for uavhengig kontroll 5191 5191N  5191  5191N
5192 Melding om åpent avvik fra ansvarlig kontrollerende til kommunen 5192 5192N  5192  5192N
5181 Erklæring om ansvarsrett 5181 5181N  5181  5181N
5149 Kontrollerklæring med sluttrapport 5149 5149N  5149  5149N

Bruk av blankettene

Blankettene kan skrives ut og fylles ut for hånd, eller du kan laste dem ned til egen maskin, fylle dem ut og lagre.

Kontakt kommunen dersom du har spørsmål om hva som skal fylles ut i skjemaene.

Bruk ByggSøk:

Vi anbefaler at du bruker ByggSøk. ByggSøk guider deg gjennom utfyllingen av skjemaene, slik at søknaden er fullstendig og riktig utfylt før den sendes kommunen. 

I ByggSøk kan søknad om byggetillatelse for alle tiltak fylles ut og sendes elektronisk til kommunen uten at du trenger å laste skjemaer og blanketter ned til din maskin.

Dersom kommunen din ikke mottar elektroniske søknader, kan du likevel fylle søknaden ut i ByggSøk, men du må da sende utskriftene som ByggSøk genererer til kommunen på epost eller som brev.

Søknadsskjemaer og blanketter skal ikke sendes til Direktoratet for byggkvalitet.

Brukerstøtte:

Direktoratet for byggkvalitet svarer på spørsmål om bruk av ByggSøk. Kontakt brukerstøtte på epost byggsok@dibk.no eller telefon 22 47 56 00.