Lag og levér byggesøknaden elektronisk

Publisert 26. september 2016

ByggSøk

Lag og lever byggesøknaden på nett.

Brukerstøtte for ByggSøk

Brukerstøtte ByggSøk holder åpent alle hverdager kl 9-15.

Du treffer oss på telefon 22 47 56 00 eller e-post byggsok@dibk.no.

Spørsmål og svar om å opprette søknader

 • Hvorfor får jeg ikke tilgang til å opprette nye saker etter innlogging?

  Du er antakeligvis logget inn med brukernavn/passord for å signere søknad. For å registrere nye saker må du logge deg inn med brukernavn/passord for å utarbeide søknad (tilsendt per e-post).

 • Jeg skal søke om igangsettingstillatelse/midlertidig brukstillatelse/ferdigattest, men får ikke angitt kommunen søknaden skal sendes til.

  ByggSøk er basert på gjenbruk av informasjon. ByggSøk må derfor brukes helt fra starten i et byggeprosjekt. Ved søknad om igangsettingstillatelse gjenbrukes søknad fra rammesøknad og ved anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse gjenbrukes igangsettingssøknaden (IG/Ett trinns-søknad/Søknad om mindre tiltak).

 • Kan jeg benytte ByggSøk som privatperson?

  Ja, alle kan benytte ByggSøk til utfylling av søknad om tiltak uten ansvarsrett som kan benyttes til mindre byggearbeider. Se veiledningen til byggsaksforskriften om mindre byggearbeider.

 • Mitt brukernavn og passord fungerer ikke. Hva er galt?

  Det kreves egne brukernavn/passord for både driftsserver og kursserver. Kursserveren er beregnet på kommuner som vil teste løsningen i sin kommune og til opplæring av ansatte. For å få tilgang til begge, må du derfor registrere deg som "Ny bruker" begge steder. Husk at det skilles mellom små og store bokstaver i brukernavn/passord.

Alle spørsmål og svar om ByggSøk

Signering av søknaden

 • Hvordan skaffer jeg meg brukernavn og passord for signering av søknad?

  1. Åpne ByggSøk

  2. Klikk på knappen "Ny bruker - signere"

  3. Fyll inn feltene. Brukernavn velger du selv

  4. Når alle feltene er fylt ut, klikk på knappen "Registrer"

   

  Du vil i løpet av noen dager motta et brev fra Direktoratet for byggkvalitet med brukernavn og passord for signering. Bruk dette til å logge inn og får du oversikt over alle søknadene som ditt foretak må signere.

 • Hvordan finner jeg saken som skal signeres?

  Du er antakeligvis logget inn med brukernavn og passord for å fylle ut søknad. Oversikt over søknader som du skal signere finner du ved å logge på med brukernavn og passord for signering.

 • Kan søknaden sendes/signeres elektronisk når foretaket ikke har sentral godkjenning?

  Alle foretak som er registrert i Brønnøysundregistrene og som har et organisasjonsnummer kan få opprettet konto for elektronisk signatur. Det er derfor ingen sammenheng mellom sentral godkjenning og elektronisk signatur i ByggSøk.

 • Hvem kan signere en søknad elektronisk?

  Alle foretak som er registrert i Brønnøysundregistrene og som har et organisasjonsnummer kan få opprettet konto for elektronisk signatur. Foretaket må selv bestemme hvem i organisasjonen som skal ha tilgang til å signere søknadene. Alle som har fått vite brukernavn og passord for signering, kan signere søknadene.

Flere spørsmål og svar om ByggSøk