Hvordan bruke ByggSøk?

ByggSøk hjelper deg å lage en komplett byggesøknad.

Sist endret 12.10.2011

I ByggSøk fyller du inn en byggesøknad felt for felt. Søknaden blir tilrettelagt for den typen tiltak du skal søke om. Du kan navigere fram og tilbake i søknaden ved hjelp av en meny, og du får hjelp av systemet til å passe på at søknaden er komplett.

Hvordan virker ByggSøk?

Mens du i en blankett ser alle felt som skal fylles ut på en gang, slipper du det i ByggSøk. I ByggSøk må du først velge hva slags tiltak du skal søke om. Systemet sørger deretter for at du bare får opp de spørsmålene som kan være rellevant for den typen tiltak du skal søke om. Underveis i utfyllingen har du tilgang til hjelpetekster hvor du kan innhente mer opplysninger om hvordan du skal fylle feltene ut.

Utskrifter

Du finner ingen blanketter i ByggSøk, men systemet genererer utskrifter etterhvert som du har puttet innhold inn i søknaden. Du vil for eksempel ikke finne noen utskrift for nabovarsel før du har lagt en nabo inn i systemet.

Utskriftene genereres som pdf-dokumenter og finnes under utskriftsikonet. Noen utskrifter lages kun slik at du kan ta utskrift av dem for utsendelse ( for eksempel nabovarsel og søknad til Arbeidstilsynet), mens andre utskrifter sendes med til kommunen når søknaden sendes inn.

Må søknaden sendes elektronisk?

Vi anbefaler at søknaden sendes inn elektronisk  - da får du best utnyttelse av systemet. Men ikke alle kommuner tar imot elektroniske søknader, og til dem går det an å sende utfylte utskrifter. Da sender du utskriftene fra ByggSøk i stedet for blanketter. 

Det som er viktig å huske på, er at søknaden "låses" før du tar utskriftene. Det er en egen knapp for dette når søknaden er komplett. Hvis ikke søknaden låses før utskriftene tas, blir ikke gjennomføringsplanen riktig.

Gå til ByggSøk

Hvis kommunen ikke tar i mot søknaden elektronisk, kan du skrive ut søknaden du har fylt ut i ByggSøk og sende kommunen i posten.