Sett opp ByggSøk i kommunen

Publisert 26. september 2016

Spørsmål og svar om ByggSøk

  • Hvem kan signere en søknad elektronisk?

    Alle foretak som er registrert i Brønnøysundregistrene og som har et organisasjonsnummer kan få opprettet konto for elektronisk signatur. Foretaket må selv bestemme hvem i organisasjonen som skal ha tilgang til å signere søknadene. Alle som har fått vite brukernavn og passord for signering, kan signere søknadene.

  • Hvordan skal tiltakshaver signere ved elektronisk innsendelse av søknad?

    Søknader som sendes elektronisk via ByggSøk kan foreløpig sendes uten tiltakshavers signatur. Ansvarlig søker bør sørge for å ha en kopi av byggesøknaden i sine dokumenter som er signert av tiltakshaver. Unntak om signatur gjelder vel og merke kun der søknadene sendes elektronisk via ByggSøk. Alle søknader som utarbeides i ByggSøk, men som skrives ut å sendes på papir, skal være underskrevet også av tiltakshaver.

  • Kan søknaden sendes/signeres elektronisk når foretaket ikke har sentral godkjenning?

    Alle foretak som er registrert i Brønnøysundregistrene og som har et organisasjonsnummer kan få opprettet konto for elektronisk signatur. Det er derfor ingen sammenheng mellom sentral godkjenning og elektronisk signatur i ByggSøk.

Se alle spørsmål og svar om ByggSøk