Hvordan komme i gang?

Alle kommuner kan motta elektroniske søknader hvis de ønsker det. Implementeringen kan gjøres skrittvis i kommunenes eget tempo.

Sist endret 11.10.2011

Første skritt

Det er tilstrekkelig at kommunen har en e-postadresse for å kunne motta søknader fra ByggSøk. Denne kan være kommunens offisielle e-postadresse eller det kan opprettes en egen e-postadresse for ByggSøk.

Første steg er å registrere seg for mottak av søknader. Da blir det opprettet en egen kommuneadministrator på ByggSøk sin kursserver. Her kan kommunen ta imot testsaker, legge inn sine egne opplysninger og tilpasse ByggSøk til egne systemer. Når kommunene er klar, blir en tilsvarende bruker opprettet på drift. Når det er gjort, kan kommunen ta imot elektroniske søknader.

Integrasjon mot elektronisk arkiv

For å utnytte mulighetene som ByggSøk gir, bør en integrasjon mot et elektronisk arkiv være neste steg. Da unngår postmottaket skanning av søknadene, registreringen blir enklere og mulighetene for feiltasting minimalisert.

Siste finpuss som kommer brukerne til gode er en integrasjon mot kommunens kartløsning. Avhengig av hvor godt datagrunnlaget i denne løsninge er kan informasjon om eiendomsopplysninger, plangrunnlag og nabolister hentes fra kartet og fylles automatisk inn i ByggSøk. Dette er spesielt effektivt for nabovarsel. Kommunen sparer tid på å finne frem nabolister, og søker slipper all inntasting. Enkelte tiltak har oppimot 300 naboer som skal varsles og det tar tid å måtte skrive inn dette manuelt.

Eksempler fra andre kommuner

Flere kommuner har inngått samarbeid om innføring av ByggSøk. 

Det Døgnåpne Østfold er et samarbeid mellom kommunene i Østfold, som har utarbeidet følgende: