Dokumentasjon

Her finner du dokumentasjon for integrasjon med systemet som nå er i drift

Sist endret 27.06.2011

Denne artikkelen ble publisert for en tid tilbake. Vi har tatt vare på den fordi den kan vise nyttig innhold, men merk at innholdet kan være mangelfullt eller ikke oppdatert i henhold til dagens regelverk.

Beskrivelse av ByggSøk 

ByggSøk er utviklet på den samme tekniske plattformen som det gamle ByggSøk-bygning. Systemet fungerer prinsippielt på samme måte. Nytt lovverk har krevd innføring av nye funksjoner, og det er særlig under menyen Gjennomføringsplan de store utfordringene har ligget. Systemet er grundig beskrevet, og vi har valgt å legge ut all dokumentasjon som foreligger for systemet. 

Kravspesifikasjon

Ny XML-struktur

Integrasjon

GI-standarden og oppkobling mot ByggSøk for kartleverandørene