KS-resultat XML

Alternativ metode for import til sak-/arkivsystemene

Sist endret 17.12.2011

Denne artikkelen ble publisert for en tid tilbake. Vi har tatt vare på den fordi den kan vise nyttig innhold, men merk at innholdet kan være mangelfullt eller ikke oppdatert i henhold til dagens regelverk.

Det har pågått et arbeid for å få implementert en alternativ metode til e-post for oversendelse av søknader fra ByggSøk til kommunen. Denne har basert seg på WS og tatt utgangspunkt i KS-resultat XML. Hensikten var å få til en mer robust oversendelse til kommunen og en mer strukturert import.

Målsettingen har vært å ha denne implementert i ByggSøk-byggsak 2010, men vi har ikke klart å få dette på plass.

Vi jobber nå med ulike modeller, og det er fremdeles usikkert når vi vil kunne tilby en alternativ import.


Dette er et samarbeid mellom leverandørene av sak-/arkivsystemer, Kommunenes sentralforbund, Riksarkivet og Direktoratet for byggkvalitet.