Integrasjon med sak/arkivsystem

For å få maksimal gevinst av søknader fra ByggSøk, er det viktig at både administratorsiden i ByggSøk og sak/arkivsystemene er satt opp riktig.

Sist endret 13.10.2011

Integrasjon med kommunenes sak/arkivsystem

Dersom kommunene skal kunne få maksimal gevinst av søknader fra ByggSøk, er det viktig at både administratorsiden i ByggSøk og sak/arkivsystemene er satt opp riktig. Søknadene i ByggSøk, som er søknader i henhold til den nye plan og bygningsloven, har xml-versjon 2.0. De kommende versjonene i sak/arkivsystemene vil være tilrettelagt for denne versjonen.

Hvilken xml-versjon skal benyttes?

Leverandøren av sak/arkivsystemet kan oppgi hvilken xml-versjon som skal benyttes. Det er laget en "oversettelse" av xml v.2.0 til xml v. 1.2, som er den versjonen de fleste sak/arkivløsningene nå kan laste opp. Med denne oversettelsen får kommunene lastet opp de viktigste dataene, men ikke alle. Denne "oversettelsen" er ment som en midlertidig løsning til alle sak/arkiv-systemene er oppgradert.

De kommunene som har eldre versjoner av sak/arkiv-systemene, vil ha problemer med integrasjonen med ByggSøk.