Registrer kommunen for mottak av ByggSøk

Fyll ut dette skjemaet for å registrere kommunen som mottaker av byggesakssøknader i ByggSøk.

Sist endret 04.11.2014