Undervisningsmateriell

ByggSøk har en egen kursserver som kan benyttes til kurs og til testing.

Sist endret 13.10.2011

Kursserver

ByggSøk har en egen kursserver som kan benyttes i undervisning.

Du må ha en egen bruker til kursserveren som du får ved å registrere deg under "ny bruker-søke". Kursserveren er satt opp helt likt som driftsserveren, men søknadene går ikke til kommunenes postmottak, men til et testmottak i kommunen.

Ansvarlig foretak

Det blir ikke gitt elektroniske signaturer til ansvarlige foretak på kursserver. Vi har derfor opprettet egne testforetak som har signeringsrett på kursserver. Foretakene har ulike sentrale godkjenninger.

Oppgaver

Vi har utarbeidet noen enkle oppgaver med tegninger som kan benyttes i kurssammenheng. Disse finner du her:

Undervisningsinstitusjoner som egne mottak

Vi kan registrere en undervisningsinstitusjon som mottaker av elektroniske søknader sendt fra ByggSøk. Skoleoppgaver kan da bli levert inn som elektroniske innsendte søknader.

Ta kontakt med oss på epost byggsok@dibk.no dersom det er ønske om det.

Kursserver til testing

Kursserveren blir også brukt av kommuner som ønsker å komme i gang med ByggSøk. Kommunen blir først registrert på kursserver hvor testing kan foregå. Når kommunen har fått mottaket på plass, kan de registreres på driftsserver.