Kommunalt tilsyn

Tilsyn er kommunens oppgave og plikt, og et av de viktigste virkemidlene for å oppnå gode bygg for et godt samfunn. I 2018 og 2019 skal kommunene prioritere å føre tilsyn med utdanning og praksis i foretakene og dokumentasjon til produkter som brukes i byggverket.

Publisert 19. desember 2018

Tilsyn med produktdokumentasjon. Kortversjon.

Veilederen beskriver hvordan kommunen kan føre tilsyn med produkter og er en forenklet versjon av veilederen Tilsyn med produktdokumentasjon

Tilsyn med produkter til byggverk

Tilsyn med produktdokumentasjon innebærer at kommuner skal føre tilsyn med at ansvarlige foretak kan legge frem dokumentasjon for produkter som er benyttet i byggeprosjekter.

Tilsyn med kvalifikasjoner

Kommunalt tilsyn med kvalifikasjoner skal kompensere for opphør av kommunal forhåndsvurdering og godkjenning av foretak for ansvarsrett i byggesaker.

Sjekkliste KS-rutiner utførende

Tilsyn med foretakets kvalitetssikring. Sjekkliste - utførende

Sjekkliste KS-rutiner prosjekterende

Tilsyn med foretakets kvalitetssikring. Sjekkliste - ansvarlig prosjekterende

Sjekkliste kvalifikasjonskrav

Tilsyn med foretakets kvalifikasjoner. Sjekkliste - utdanning og praksis.

Prioriterte tilsynsområder

Kommunens tilsyn er beskrevet i plan- og bygningsloven § 25-1.

I 2018 og 2019 skal kommunene prioritere tilsyn med kvalifikasjoner i foretak og produktdokumentasjon. Bruk våre verktøy når tilsynet skal gjennomføres.

Spørsmål og svar om tilsyn og sanksjoner

  • Kan bygninger og andre tiltak som ikke er omsøkt bli godkjent i ettertid?

    Ja, alle søknadspliktige tiltak som er oppført uten søknad og godkjenning kan omsøkes i ettertid. Det må imidlertid søkes i henhold til det regelverket som gjelder på tidspunktet for søknaden. Dette kan altså innebære at det må gjøres inngrep i tiltaket for å få det til å være i overensstemmelse med dagens regelverk.

  • Kan kommunen gjennomføre tilsyn etter at ferdigattest er gitt?

    Ja, tilsyn med byggesaker kan gjennomføres i inntil 5 år etter datoen for ferdigattest.

Flere spørsmål om tilsyn og sanksjoner