DiBK Tilsyn: Ipad-app til bruk i tilsynsarbeidet

DiBK Tilsyn skal gjøre tilsynsarbeidet enklere for kommunene. Appen er gratis tilgjengelig i App Store, og fungerer for alle modeller av iPad.

Sist endret 11.11.2013
Illustrasjonsbilde iPad. iPad-appen DiBK Tilsyn kan brukes i kommunenes tilsynsarbeid

Appen DiBK Tilsyn inneholder sjekklister som tar deg gjennom tilsynet og et dokumentarkiv som inneholder produserte tilsynsrapporter. 

Disse sjekklistene ligger i tilsynsappen

 • Energi*
 • Universell utforming
 • Avfallshåndtering
 • Brannsikkerhet
 • Brukstillatelse/ferdigattest
 • Produkter (sjekklisten er tilpasset Byggevareforordningen som trådte i kraft 1.1.2014)

Sjekklistene oppdateres jevnlig, slik at de alltid er oppdatert ved oppstart av et nytt tilsyn. 

Bruk av sjekklistene

 • Når du skal starte tilsynet, velger du relevante sjekklister. Disse lastes inn i tilsynsbildet. 
 • Underveis i tilsynet svarer du på spørsmålene som listes opp.
 • Spørsmål som ikke er relevante for tilsynet som skal gjennomføres, kan slettes.
 • Det er også mulig å legge inn egne spørsmål underveis i tilsynet.

I dokumentarkivet finner du regelverk og tidligere tilsynsrapporter

 • En pdf-versjon av byggteknisk forskrift (TEK10) og byggesaksforskriften (SAK10) med veiledninger ligger i appens dokumentarkiv.
 • Tilsynsrapportene lagres automatisk som PDF-filer i dokumentarkivet når du ferdigstiller tilsynet eller velger å lage en foreløpig rapport.
 • Tilsynsrapporter kan deles med andre direkte fra dokumentarkivet. Du kan sende rapporten med epost eller melding, lagre den i Dropbox eller åpne den i andre apper når du står inne i den.
 • Du kan enkelt slette rapporter direkte fra dokumentarkivet.

Generelt

 • Internettilgang er nødvendig for å starte appen første gang, men er ellers ikke nødvendig for å bruke appen
 • Når det opprettes et nytt tilsyn, knyttes dette opp mot den enkelte tilsynsfører og kommune. Flere tilsynsførere kan derfor bruke DiBK Tilsyn på samme iPad. Siden hvert tilsyn knyttes til den aktuelle kommunen, er appen også egnet for interkommunale tilsynsforetak. 
 • Appen er gratis tilgjengelig i App Store og fungerer for alle modeller av iPad.

 


* Sjekklisten for energi: Fordi krav til energieffektivitet i prinsippet kan oppfylles gjennom ulike løsninger og kombinasjoner av energitiltak, kan det hende at det registreres "nei" som svar på spørsmålene som foreslås i sjekklisten. Dette betyr ikke nødvendigvis at forskriftskravet ikke er oppfylt, men i slike tilfeller er det nødvendig med nærmere undersøkelser. En del av spørsmålene vil derfor utelukkende kunne brukes for å spore forhold som gir mistanke om faktiske avvik.

Oppdatert 8. juli 2014