Veiledninger for saksbehandling og tilsynsarbeid

Her finner du en veiledninger med sjekklister som er til hjelp i byggesaksbehandling og tilsynsarbeid i kommunen.