Avfallsreglar i plan- og bygningslova - Direktoratet for byggkvalitet