Temaveileder uavhengig kontroll

Om veilederen

  • Veilederen beskriver anbefalt gjennomføring av uavhengig kontroll.
  • Veilederen gjennomgår og forklarer kravene som er stilt i forskriften og gir konkrete anvisninger for kontrollomfang og rutiner for hvordan den obligatoriske uavhengige kontrollen kan gjennomføres.
  • Veilederen redegjør først og fremst for kravene til selve gjennomføringen av uavhengig kontroll, men gjennomgår også krav som stilles til kontrollforetakene.

Vil du laste ned eller skrive ut hele temaveilederen?

Hele veiledningen kan lastes ned i pdf-versjon her.

Du kan også skrive ut enkeltsider. Trykk "skriv ut" oppe til venstre på siden.